تغییر کامل! فقط برای کایین!

- Apr 21, 2018 -

تغییر کامل

فهرست تنظیمات: 1. لوله اگزوز لوله 2.Red Caliper Paint

Photo11.jpg


Photo13.jpg


Photo12.jpg


Photo14.jpg

اخبار مرتبط

محصولات مرتبط

  • گرد و میدان نقره ای 304 فولاد ضد زنگ دو عایق حرارتی 4 سوراخ سوراخ خروجی اگزوز لوله اگزوز صدا خفه کن برای کایین 958.2 (2015+)
  • Mansory سبک کیت بدنه برای پورشه کاین
  • سپر جلو و عقب Techart سپر سبک کیت بدنه برای 987
  • جیپیاس مجهز به جلو و عقب Bumper GTS سبک کیت بدن برای کایین 958 (2011-2014)
  • 20 21 اینچ آلومینیوم آلیاژی برای کایین 958.2 (2015+)
  • داخلی فیبر کربن برای Macan 95B (2014+)