اسن موتور نمایش 2017

- Nov 16, 2017 -

اسن موتور نمایش 2017

تاریخ: یدلایمخیرات 2017/11/16


نام غرفه: کشور GmbH

آدرس غرفه: Messehaus Süd Norbertstraße 45131 اسن آلمان

شماره غرفه: 2B100

تاریخ: دسامبر 1st-10


اخبار مرتبط

محصولات مرتبط

  • نقره ای و سیاه آینه شیشه ای GTS سبک 304 فولاد ضد زنگ دو عایق حرارت 4 سوراخ خروجی اگزوز لوله اگزوز صدا خفه کن برای Macan 95B (2014+)
  • 95B Topcar سبک کیت بدن
  • سپر جلو و عقب بدن کیت برای 911.2 (2017 +)
  • 304 استیل GTS سبک سیستم اگزوز برای 981(2012-2015) کیمن
  • قرمز مایل به زرد سفید قرمز برای کایین 958.2 (2015+)
  • داخلی فیبر کربن برای Macan 95B (2014+)