نسل جدید Panamera 2017 304 Trims پنجره پرتاب!

- Sep 25, 2017 -

پنجره فولاد ضد زنگ 304 قاب پنجره Trims Trims پنجره طوفان یا گرداب شدید تر و تمیز برای Panamera 971(2017+) قالب گیری

Windows Trims1.jpg


Windows Trims 2.jpg


Windows Trims3.jpg


Windows Trims4.jpg


Windows Trims5.jpg


Windows Trims6.jpg


Windows Trims7.jpg


Windows Trims8.jpg

دانش صنعت مربوطه