نسل جدید Panamera 304 استیل صدا خفه کن اگزوز پرتاب!

- Sep 25, 2017 -

آینه نقره جلا 304 استیل دو حرارت عایق 4 سوراخ دریچه لوله اگزوز راهنمایی صدا خفه کن برای 2017 Panamera

Exhaust Muffler1.jpg


Exhaust Muffler2.jpg


Exhaust Muffler3.jpg


Exhaust Muffler4.jpg


Exhaust Muffler5.jpg


Exhaust Muffler6.jpg


Exhaust Muffler7.jpg


Exhaust Muffler8.jpg

دانش صنعت مربوطه